Om Rengsjö Hembygdsförening

Om föreningen
Västerby
Bli medlem
Lokaluthyrning
Vägbeskrivning
Kontakt
Organisation

Om föreningen
Rengsjö Hembygdsförening bildades 1940. Vi äger och förvaltar en stor del av den gamla klungbyn Västerby, väster om Rengsjö kyrka. Föreningen anordnar en mängd aktiviteter på ideell basis, runt bygdens långa tradition kring jordbruk och linhantering.

Västerby
Kärnan i föreningens verksamhet utgörs av den gamla klungbyn Västerby, som är ett intressant utflyktsmål sommar som vinter. Det är en av landets större samlingar av månghundraåriga timmerhus. Ett 30-tal olika byggnader bildar en imponerande och välbevarad bykärna i Hälsingemiljö. Här finns mangårdar, stugor, fäbodvall, häbren, bodar och uthus, en del så gamla som från 1600-talet.

I Västerby visas fem seklers bondekultur. Vi har en unik samling med över 6 800 registrerade gamla bruksföremål, tillsammans med konst- och fotoutställningar. Föreningen ansvarar även för utsiktstornet på Bullerberget och en linskäkt från 1748 vid Grissjöbäcken. Totalt förvaltar föreningen 44 byggnader!

Bli medlem

Gör som 400 andra personer: Hjälp oss att vårda vårt kulturarv, byggnader och traditioner – stöd oss genom ditt medlemskap. Medlemsavgift 75 kronor, eller teckna familjemedlemskap för 125 kr. Bankgironummer 989-6002.

Lokaluthyrning
Många väljer att hyra lokaler i vår vackra hembygdsby Västerby för dop, bröllop eller andra speciella tillfällen. Bokningar görs dagtid på tfn 0278-66 55 10.

VägbeskrivningKontakt
Hembygdsbyn, Västerby
Västerby 7674
821 58 RENGSJÖ
Tel: 0278-66 55 10 kontorstid, alla vardagar
E-post: rengsjo.hbf@helsingenet.com

Frågor som rör föreningsarbetet:
Urban Larsson
Rengsjö Hembygdsförening
c/o Flankbacken 4
821 58 RENGSJÖ
Tel: 0278-132 08, 070-395 74 35


Organisation
I hembygdsföreningen verkar en styrelse med nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ett antal kommittéer finns för olika verksamhetsområden inom föreningen tex bagarstugan, vävstugan, byggnadsvård mm.

För att sprida föreningens arbete och öka engagemanget i bygden finns ett antal representanter, s k byombud, för de olika byarna i Rengsjö socken. Dessa utgör föreningens kontaktpersoner i olika ärenden.

Styrelse 2008

Ordförandegrupp: Urban Larsson, Christina Tylöskog.
Sekreterare: Annabritta Bäremo.
Kassör: Ragnar Jonsson.
Ledamöter: Ingmarie Olsson, Åsa Hildingsson-Törnros, Ann-Sofie Ingeroth, Kenth Johansson, Tommy Löberg.
Suppleanter: Göran Bratt, Ylva Olofsson och Elisabeth Andén.
© Rengsjö Hembygdsförening 2008